• Wassertherapie
  • Therapie
Blauer Randstreifen

Kropspsykoterapi – hvad er det ?

Vejen til en ny selvforståelse

Kropspsykoterapi anser krop og psyke som en enhed. I den voksne krop er mange emotionelle informationer fra den tidlige barndom gemt. Bestemte negative erfaringer kan føre til den opfattelse/opfattelsen " jeg er ikke god nok" og en følelse af ikke at slå til sætter sig fast i personen.
Negative overbevisninger som denne, kan senere hen næsten ikke opløses rationelt. Nye positive erfaringer er ofte langt fra så betydningsfyldte, siden de ikke bliver tilladt følelsesmæssigt. De negative erfaringer viser sig i kroppen og udløser over- eller underspændinger, medvirker til blokader og andre indskrænkninger.
Præcis her kan jeg støtte med kropspsykoterapi, fordi her igennem kan det forstyrrede udviklingsflow af personligheden genfinde sin naturlige vej. Angstudløsende erfaringer fra fortiden kan bearbejdes og organisk heles. Nye muligheder bliver udviklet og ressourcer som indtil nu havde været gemt, bliver frigjort og kan bruges.
Vandskræksterapi har haft gode resultater for mine klienter. Oplevelser fra dette tilbud bliver fordybet med de nævnte kropspsykoterapier Acquasus- Poolwork  og Dansergia.
Dansergia®, danseterapi
Dansergia®, danseterapi
Transformative Wassertherapie
Vandskræksterapi
Acquasus – Poolwork
Acquasus-Poolwork®
Anmeldung